Vol562新人模特韩好甜私房性感蓝色连衣短裙配黑丝裤袜迷人诱惑写真59P韩好甜模范学院

Vol562新人模特韩好甜私房性感蓝色连衣短裙配黑丝裤袜迷人诱惑写真59P韩好甜模范学院

云母烧二日夜,则寒性亦去而纯阳矣,宜仲景之用之也。风涌其痰,干于面部,则口眼僻;塞于胸中,则痰涎壅盛。

严用和曰∶人之元气强壮,外邪焉能为害,必真气先虚,荣卫空疏,邪乃乘虚而入;若内因心情得者,法当调气,不当治风,外因六淫得者,亦先当治气,后根据所感六气治之,此良法也,宜八味顺气散,方用人参、白术、茯苓、甘草、陈皮、青皮、白芷、乌药,并不用前方桔梗、麻黄、僵蚕风药,正先治气后治风之妙旨,后人或谓不当,杂入白芷,不知白芷香而不燥,正和荣卫之善药也。余尝于阴虚发热者,见其大热面赤,口渴烦躁,与六味地黄丸一大剂即愈。

此足阳明、手足太阴药也。李疑草药性厉,并三为一自试之,既而无他,于是取三帖合为一,携入禁庭授妃,请分两服以饵。

脉紧为伤寒,与之则表益实而汗愈难出矣。苦从火化,火能生土,故用黄连浓肠胃而益土;臊酸从木化,木能疏土,故茱萸辛燥,能疏亢盛之肝,芍药味酸,能泻土中之木。

以臂贴身垂下,大指居前,小指居后定之。 前阴利水,后阴利谷,肾运化阑门,故元气不足,不能分别水谷,不痛而泻也。

内有实热,故渴饮水浆,升降不交,故小便不利;湿热郁于中而不得越,故必发黄。盖谓阳邪去表入里故也,又曰∶桂枝本为解肌,若其人脉浮紧,发热汗不出者,不可与也,盖以与之则表益实,而汗益难出耳。

Leave a Reply